ScrapHill toimintaohjeet

Alla ovat toimintaohjeet ScrapHill ulkoradan käyttöä varten. Radan käyttäjät tutustuvat niihin ennen toiminnan aloittamista.

 • Rata on tarkoitettu Kihun jäsenten käyttöön.
 • Toiminnassa noudatetaan lakeja ja määräyksiä sekä valtiovallan ohjeistuksia esimerkiksi Korona -viruksen osalta.
 • Alueella ei saa toimia päihtyneenä eikä käyttää päihteitä.
 • Alueella noudatetaan Kihun kenttäohjetta, näitä sääntöjä ja Kihun johtokunnan mahdollisesti asettamia muita sääntöjä ja määräyksiä.
 • Rata avataan käyttöön keväällä ja suljetaan talviajaksi johtokunnan päätöksellä.
 • Johtokunta voi rajoittaa radan käyttöä esimerkiksi kisojen, talkoitten tai muitten tapahtumien yhteydessä.  Se voidaan myös sulkea tilapäisesti korjaustoimien tai muun erityisen syyn vuoksi.
 • Satunnaiset vieraat voivat käyttää autorataa vapaasti ilman ratamaksuja Kihun jäsenen seurassa tai muuten paikalla ollessa.
 • Radalla jokainen toimii omalla vastuullaan.
 • Radalla ajetaan turvallisesti ja olosuhteen huomioon ottaen niin, ettei muille läsnäolijoille ja heidän omaisuudelleen aiheudu tarpeetonta vaaraa. Mikäli radalla ilmenee puute tai vaaratekijä, joka estää radan turvallisen käytön, niin toiminta on lopetettava välittömästi ja asiasta on ilmoitettava johtokunnalle.
 • Jokaisella radan käyttäjällä on oltava voimassa kolmannen osapuolen vahingot korvaava vastuuvakuutus. Sellainen kuuluu esimerkiksi AKK:n kuljettajalisenssiin. Sellainen voi kuulua myös esimerkiksi kotivakuutukseen, mutta silloin pitää tarkistaa, että se on voimassa pienoisautoharrastuksessa.
 • Vakuutuspakko ei koske niitä, jotka osallistuvat kerhon puitteissa tapahtuvaan ohjattuun ajoharjoitteluun / kokeiluun. Kerholla on vastuuvakuutus niihin tilanteisiin.
 • Radalla voi ajaa 1/5 kokoluokan tai sitä pienemmillä autoilla.
 • Rataa voi käyttää sähköautoilla 24/7 eli kaikkina vuorokauden aikoina
 • Rataa voi käyttää polttomoottorikäyttöisillä autoilla arkisin 8-21 välisenä aikana ja viikonloppuisin 10-21 välisenä aikana.
 • Radalla vuorotellaan ja annetaan tilaa siten, että kaikki paikalla olijat pääsevät ajamaan oman kalustonsa ja osaamisensa puitteissa.
 • Jäsenet merkitsevät radan käyttönsä lokikirjaan
 • Kontissa voi säilyttää omalla vastuullaan kohtuullisen määrän omia tarvikkeita ja myös polttoainetta tai akkuja.
 • Sähköä voi käyttää vapaasti esimerkiksi akkujen lataamiseen. Akkuja ladataan pääasiassa ulkopöydillä, mutta kontin sisällä voi myös ladata erillisen ohjeen mukaisesti. Ohje löytyy kontista. Akkuja ei saa koskaan jättää lataukseen ilman valvontaa.
 • Alueella noudatetaan siisteyttä ja jokainen toimittaa omat roskansa pois alueelta tai laittaa ne jäteastiaan.
 • Autot parkkeerataan niille osoitetulle alueelle
 • Alueella voi yöpyä satunnaisesti esimerkiksi asuntoautolla tai matkailuvaunulla ja käyttää sähkövirtaa. Muiden kuin jäsenten tulee sopia asiasta etukäteen kerhon johtokunnan kanssa.
 • Kontissa olevaa kaasugrilliä saa käyttää vapaasti. Alueella on grillikatos, joka on jäsenten vapaassa käytössä.
 • Kontin jääkaapissa voi säilyttää elintarvikkeita. Jokainen huolehtii siitä, että niiden viimeinen käyttöpäivämäärä on voimassa ja ne ovat asiallisessa kunnossa. Muuten ne voidaan poistaa kerhon toimesta.
 • Viimeinen radalta lähtijä varmistaa kontin lukituksen.
 • Viimeinen alueelta lähtevä lukitsee tiellä olevan puomin.
 • Vahingoista ja väärinkäytöksistä ilmoitetaan Kerhon johtokunnalle